29 Temmuz 2011 Cuma

HERBİSİTHERBİSİT’E (YABANİ OT İLAÇLARI) DAYANIKLILIK GENİNE SAHİP GDO'LU ÜRÜNLERİN ÇİFTLİK HAYVANLARINDA KISIRLIK VE DÜŞÜĞE NEDEN OLDUĞU BELİRLENDİ. 

HERBİSİTLER VE HERBİSİT TOLERANSLI SOYA VE MISIRLAR DERHAL MERCEK ALTINA ALINSIN...

Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren Biyogüvenlik Kanunu, GDO'lu tohumların ithalini ve ülke topraklarında ekilmelerini yasaklarken, yemlik ya da yağlık olarak ithalatlarına belli kurallar çerçevesinde serbestlik tanımıştır. Kanuna göre bu ürünlerin ithalatlarında son kararı, 13 Ağustos 2010 tarihli "Biyogüvenlik Kurulu ve Komitelerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik" çerçevesinde kurulan Biyogüvenlik Kurulu vermektedir.
Biyogüvenlik Kurulu’nun, kendisinden önce görev yapan Bilimsel Komite’nin, hiçbir bilimsel araştırma ya da inceleme yapmadan GDO’lu 3 soya, 21 mısır, 3 kolza 1 şeker pancarı ve 1 patates geninin ithalatı için verdiği izni iptal etmesini, olumlu karşılamaktayız. Ancak Biyogüvenlik Kurulu da, 26 Ocak 2011 tarihinde Türkiye Yem Sanayicileri Birliği’nin başvurusu üzerine GDO’lu soya ithalatına izin vermiştir (27827 sayılı RG/Biyogüvenlik Kurulu Kararı 1, 2 ve 3).
Buna göre, Bayer firmasına ait A2704-12 soya fasulyesi çeşidinin taşıdığı herbisit tolerans geni, Monsanto firmasına ait; MON40-3-2 soya fasulyesi çeşidinin taşıdığı herbisit tolerans geni ve MON89788 soya fasulyesi çeşidinin taşıdığı herbisit tolerans geni içeren soya fasulyesi ve ürünleri, hayvan yemi ya da yem hammaddesi olarak kullanılmak üzere ithal edilecektir. 
İthalatı söz konusu olacak GDO'lu soya ürünleri, yabani ot ilaçlarına (herbisit) dayanıklılık geni aktarılmış olan çeşitlerden üretilmektedir. Biyogüvenlik Kurulu'nun ithalat izni gerekçelerinden biri de Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu’nun (EFSA), bu ürünlerin yem olarak Avrupa Birliğine ithalatını onaylamış olmasıdır. EFSA'nın 2007’deki onay gerekçesi ise, hayvan yemi olarak kullanılan herbisit toleranslı GDO'lu ürünlerden hayvanların etine, sütüne, yumurtasına GDO geçmediği ve tespit edilebilir bir zarar saptanmadığına dayanmaktadır.
Ancak geçtiğimiz ay Monsanto firmasına ait herbisit toleranslı bir yonca çeşidi (AlfaAlfa) hakkında ABD Tarım Bakanlığı Ulusal Bitki Hastalıkları Tedavi Sistemleri Koordinatörü olan Don Huber tarafından yazılan mektup büyük bir tedirginlik yaratmıştır. Amerikan Tarım Bakanlığı’nın söz konusu yonca çeşidinin ekimine ve ticaretine izin vermesinden 10 gün önce gönderilen ancak dikkate alınmayan mektupta, uzman bilim adamlarının herbisit tolerans geni aktarılmış soya fasulyesi ve mısırda, “elektron mikroskobuyla görülebilen yeni bir patojen tespit ettikleri” bildirilmiştir. Bu patojenin de bitki, hayvan ve insanlar için önemli sağlık sorunlarına neden olabileceği uyarısı yapılmıştır.
Huber mektubunda bu patojenin ABD'nin soya ve mısır ihraç pazarlarını çökertebilecek, yerli gıda ve besi endüstrilerine ciddi zarar verebileceği uyarısında bulunarak, bu bulguların erken dönemde ABD Tarım Bakanlığı’na verilerek, onay bekleyen herbisit tolerans geni yonca çeşidi hakkında oluşturulacak kararın gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. Burada herbisit tolerans geni veya bu genin geliştirilmesine neden olan Roundup adlı ot öldürücünün, söz konusu patojenin tetikleyicisi veya ortak faktörü olduğunun belirlenmesi durumunda, yukarıda bahsedilen onayın verilmesinin bir felaketle sonuçlanabileceği bildirilmiştir. Mevcut kanıtlara dayanarak şu an alınabilecek en akılcı önlemin, sistemi aklayabilecek bulguların ortaya konmasına dek bunların serbest kullanımının askıya alınması olacağı da bildirilmiştir. 
Araştırıcı 40 yılını askeri kurumlarda biyolojik silah, mikrobiyal savaşım konularında deneyim kazanmış bir bilim adamı olarak bu patojenin daha önce bilinmeyen ve yüksek risk kategorisinde değerlendirilmesi gereken “acil” bir sorun olarak ortaya çıktığını ifade etmiştir. 
Patojen ile ilgili olarak mektupta patojen şöyle tanımlanmıştır; sadece elektron mikroskobuyla görülebilen (36,000X), orta büyüklükte bir virüsün boyutunda, kendi kendine çoğalabilen, daha fazla mikro mantarlara benzeyen "mikro mantar" tipi bir organizma. Bunların gerçek olması durumunda bu organizma şimdiye değin belirlenebilen ilk mikro mantardır. Patojenin çok nadir görülen bir şekilde hem bitki, hem de memelilerde hastalığa yol açtığına dair güçlü kanıtlar bulunmuştur.
Patojen herbisit tolerans genli soya fasulyesi ve mısırda, fermente yem ürünlerinde, ürün artıklarında, domuz midesi içeriğinde, domuz ve sığır plasentasında yüksek miktarlarda bulunmuştur.
Bu organizma, ürün verimi ve çiftçi gelirini ciddi şekilde düşüren soyada "Ani Ölüm Sendromu "(Sudden Death Syndrome) ve mısırda "Bakteriyal Çürüklük" (Goss' wilt) hastalık etmeniyle bulaşık bitkiler üzerinde rahatlıkla çoğalabilmektedir. Patojen ayrıca, SDS'ye (Fusarium solani fsp glycines) yol açan mantar hastalığı etmeninde de bulunmuştur.
Laboratuar denemeleri sonucu kısırlık görülen ve düşük yapan birçok besi hayvanında bu organizmanın varlığı doğrulanmıştır. Devam eden araştırmanın ilk sonuçları, aynı durumun klinik denemelerinde ortaya çıkan düşüklerle de doğrulanmıştır. Patojen, son birkaç yıl içinde ABD'deki sığır, inek, domuz ve at çiftliklerinde kısırlık ve düşüklerde görülen hızlı artışı da açıklamaktadır. Bu bilgi, süt işletmelerindeki danalardaki kısırlık oranının % 20'nin üzerine çıkması ve sığırlarda düşük yapma oranının % 45’e kadar yükselmesi şeklinde rapor edilmektedir. 
Örnek verilecek olursa, buğdayla beslenen 1.000 gebe süt ineğinden 450'sinin düşük yaptığı görülürken; aynı dönemde aynı sürüden otla beslenen 1.000 inekte hiç düşük olayına rastlanmamıştır. Hayvanlara verilen buğdayda yüksek oranda patojene rastlanmasının, büyük olasılıkla buğdayda yabancı ot kontrolü için kullanılan glyphosate (yabani ot ilacı etken maddesi) maddesinden geldiği düşünülmektedir. 
Özetle, Roundup Ready mahsullerinde çokça bulunan bu yeni hayvani patojenin varlığı ve salgın boyutlarına varan bitki ve hayvan ölümleriyle ilişkisi nedeniyle, ABD Tarım Bakanlığının, ilgili kurumlarla birlikte yapılacak bu araştırmaya katılması talep edilmiştir.
Glyphosate kullanımının yan etkilerinin bu patojenin gelişmesinde etkin olup olmadığı ya da zayıf bitki ve hayvan bünyelerine daha çok zarar verip vermediği derhal incelenmelidir. Glyphosate'ın toprak patojenlerine yol açtığı ve 40'dan fazla bitkinin ölümündeki artışla ilişkisi olduğu hali hazırda ortaya konmuştur. Bu madde temel bitki besin maddelerinin alımını engelleyerek bitki savunmalarını çökertmekte, yemlerdeki besinlerin biyo-erişilebilirlik düzeyini düşürmekte, bu da hayvanlarda anomalilere yol açmaktadır. Geçtiğimiz yıl GDOlu soya ve mısır üretiminin yoğun olarak yapıldığı Arjantin'de ,bilim insanlarından Roundup herbisitinin tavuklarda ve kurbağalarda doğum anomalilerine neden olduğu açıklamaları gelmişti. 
Huber'in bu açıklamaları çevre , ekoloji ve tüketici örgütleri tarafından ciddiye alınırken, bazı bilim çevreleri bu açıklamada bahsi geçen araştırmaların böyle bir sonuca varmak için yeterli olmadığını ,bu konu üzerinde daha derin araştırma ve analizler yapılmasının gerekli olduğunu dile getirmişlerdir. Elbetteki komplo teorisi gibi ortaya atılan bazı tezlerin doğrulanması yada yalanlanması için bilimsel araştırmaların yapılması gerekmektedir. Fakat Huber'in uyarılarılarında haklı olabileceği gerçeğini de göz ardı etmemek gerekir.
Bu nedenle Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Biyogüvenlik Kurulunu, bitki, hayvan ve insan sağlığı, çevre ve ekoloji riskleri olan GDOlu ürünlerin ithaline izin vermeme konusunda uyarıyoruz.
GDO'lu ürünlere Türkiye'nin ihtiyacı yoktur, ve her türlü GDOlu ürününün Türkiye'ye girişi ve tüketiciye ulaşması engellenmelidir.
GDO’YA HAYIR PLATFORMU
18 Mart 2011
Kaynaklar : 
 HYPERLINK "https://posta.thy.com/owa/redir.aspx?C=bb45a7860f514dc581be076f03cd8761&URL=http%3a%2f%2fwww.reuters.com%2farticle%2f2011%2f02%2f24%2fus-monsanto-roundup-idUSTRE71N4XN20110224" \t "_blank" http://www.reuters.com/article/2011/02/24/us-monsanto-roundup-idUSTRE71N4XN20110224
 HYPERLINK "https://posta.thy.com/owa/redir.aspx?C=bb45a7860f514dc581be076f03cd8761&URL=http%3a%2f%2fwww.globalresearch.ca%2findex.php%3fcontext%3dva%26aid%3d23335" \t "_blank" http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=23335
 HYPERLINK "https://posta.thy.com/owa/redir.aspx?C=bb45a7860f514dc581be076f03cd8761&URL=http%3a%2f%2fcoto2.wordpress.com%2f2011%2f02%2f20%2froundup-new-pathogen%2f%23more-14520" \t "_blank" http://coto2.wordpress.com/2011/02/20/roundup-new-pathogen/#more-14520
 HYPERLINK "https://posta.thy.com/owa/redir.aspx?C=bb45a7860f514dc581be076f03cd8761&URL=https%3a%2f%2ffoodfreedom.wordpress.com%2ftag%2fdon-m-huber%2f" \t "_blank" https://foodfreedom.wordpress.com/tag/don-m-huber/
 HYPERLINK "https://posta.thy.com/owa/redir.aspx?C=bb45a7860f514dc581be076f03cd8761&URL=http%3a%2f%2ffarmandranchfreedom.org%2fgmo-miscarriages" \t "_blank" http://farmandranchfreedom.org/gmo-miscarriages

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder