TOHUM

BİYOÇEŞİTLİLİKTEN TOHUMA

Biyoçeşitlilik, belirli bölgede yaşayan canlı organizmalarda, yani hayvan, bitki ve mikrobiyolojik türlerde gözlenen çeşitliliktir. Böyle bir sistem içerisinde birçok tür yaşamakta, zamanla evrim geçirmekte ve bulundukları ortama uyum sağlamaktadır. Bu türler müdahale edilmediği takdirde tabiatın dengesi bozulmadan biyoçeşitlilik de sürdürülebilmektedir. Denilebilir ki biyoçeşitlilik, bize atalarımızdan kalan bir “MİRAS”tır, “EMANET”tir.
Bir sistem içinde yaşayan her tür sadece kendi özelliklerini taşıyan bir gen dizilimine sahiptir. Gerek laboratuar çalışmalarıyla bu genler üzerinde oynanması, gerekse de doğal olmayan yollarla döllenerek hibritleştirilmesi, o cinsin bazı iyi karakterlerini ortadan kaldırmaktadır. Bu sistem içindeki belirli bir türün bilerek ya da bilmeyerek yok edilişi de, birbiriyle etkileşim içindeki diğer türlerin de yok olmasına veya aşırı üremesine sebep olmaktadır.

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE BİTKİLER

Bitkisel biyoçeşitlilik açısından ülkemiz oldukça zengindir. Her yöreye has ayrı cinste tahıl, meyve ve sebzelerimiz vardır. Bu cinsler, farklı yetişme ortamlarından dolayı şekil, büyüklük ve lezzet açısından da farklılıklar gösterir. İşte bitki ve gen biyoçeşitliliğini muhafaza etmek için yapılacak yegane şey onların “TOHUMLARI”nı korumaktır.

TOHUM MUHAFAZASI KONUSUNDAKİ FAALİYETLER

1. Bilindiği gibi geçtiğimiz senelerde kuzey kutbuna 1100 km. mesafede resmi adıyla SUABARA Küresel Tohum Deposu kuruldu. Deponun gayrı resmi adı ise Kıyamet Tohum Bankası. İleride oluşabilecek herhangi bir küresel felakette geçmiş tohumların zarar görmemesini amaçlıyor. 3 milyon cins tohum barındırmasıyla dünyanın birincisi. Tüm dünyadaki tohumların yok olması durumunda bile insanlığın tekrar onlara sahip olabilmesi amacı her ne kadar ulvi görünüyorsa da, şüpheci çevreler söz konusu tohum bankasının finansörlerinin Bill Gates, Rockefeller Vakfı ile GDO’lu tohum üretme konusundaki Monsanto ve Syngenla gibi devler olduğunda, altında başka şeyler de var mı diye sormadan edemiyorlar.

2. Erzurum Organik Tahıl Üreticileri Birliği (EOTÜB), Aziziye ilçesinde 200 dönümlük bir arazide organik tohum üretimine hazırlanıyor. Ege tarımsal araştırma merkezi ulusal bitki genetik merkezi ve doğu Anadolu tarımsal araştırma merkezinden destek alıyorlar. 50.000$ UNDF desteği sağlayan birlik üç Avrupa ülkesinden de 30.000€ sağlamış durumda.

3. Ülkemizde de 70.000 cins tohum saklama kapasiteli Menemen tohum gen bankasından sonra, Tarım Bakanlığı tarafından, Ankara’da 250.000 cins kapasiteli dünyanın üçüncü büyük tohum gen bankası kuruluş aşamasındadır.

BİZİM AMACIMIZ

Biz de toplumsal sorumluluğumuz kapsamında, eşimle beraber üyesi bulunduğumuz ve çeşitli yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa çalışan “EMANETÇİLER DERNEĞİ”nin önderliğinde , Türkiye çapında bir çok yerde kurulması kararlaştırılan bitki tohum ambarlarına katılmaya karar verdik ve çalışmalarımız devam ediyor.


TOHUM AMBARLARININ (TAM) PRENSİPLERİ

  1. Geleneksel tohumlar hiç kimsenin şahsi malı değildir; bize atalarımızdan kalan emanettir; ortak insanlığın ve doğanın mirasıdır; buna göre davranılmalıdır.
  2. Her tohum değerlidir; annemin tohumu daha değerlidir; anneannemin tohumu en değerlidir.
  3. TAM, geleneksel tohumları doğal yollardan üreterek, depolayıp saklayarak, paylaşarak devamlılığını sağlar.
  4. Bu toprakların derinliğinden gelen, tohumlar ve doğa ile yakın birliktelik içinde oluşan, geleneksel tarım kültürü ve bilgileri, tohumlar kadar önemlidir. TAM, tohumla birlikte bu bilgilerin de alınmasını, paylaşılmasını ve yaşatılmasını sağlar.
  5. TAM’da üretilen tohumların, maddi menfaat beklemeden isteyenlere dağıtılması esastır. Ancak bu tohumları alan kişilerin de, elde edecekleri tohumlardan bir kısmını TAM’a göndermeleri beklenir.
  6. Tohumların kayıt altında tutulmaları gerekir. En azından her bir tohumun:
     - Cinsi, 
     - Türü,
     - Kaynağı,
     - Üretim yeri, (ilçe ismi yeterlidir)
     - Üretim yılı,
     - Ambar no,
gibi bilgilerin yazılı olarak tutulması gerekir. Ürün ve yetiştiricilikle ilgili bilgiler elden geldiğince ayrıntılı olarak tutulmalıdır.
    7. TAM, tohumların paylaşım araçlarının ve yollarının çeşitlendirilmesi için gayret gösterir. Örneğin:
            a. Yerel yönetimlerle beraber,
            b. Yerel sivil toplum kuruluşlarıyla beraber,
            c. Web site, blog, iletişim grupları aracılığıyla,
            d. Eş-dost, meslek çevreleri, ilgi grupları aracılığıyla,
            e. Yerel medyanın dikkatini çekerek,
            f. Festival, panel, toplantı, kahve toplantıları, pazarlarda etkinlikler, piknikler, çaylar, vs. yol ve yöntemlerle tohumların paylaşımını destekler.
 8. Tohumların yöreye has olması sebebiyle başka bölgelerde yetişmeyeceğini düşünmez. Tohumların farklı iklim bölgelerindeki davranışlarını izlemenin faydalı olduğuna inanır. Belki de daha farklı özellikte bir ürün elde edilecektir.
9. Aynı zamanda birçok yörenin sevdiği, özel olarak bu veya şu bölgeye ait olduğu algılanan ve sevilen çeşitlerin yetiştiriciliğinde, o çeşidin saflığını koruyan ekim mesafeleri, tohum saklamasında alınacak gerekli tedbirlerle o çeşidin olduğu gibi bozulmadan devamının sağlanmasını hedefler.
 10. Geleneksel tohumların yerinde üretim durumu, dikkatle, mümkün olduğu oranla takip edilmelidir. TAM, geleneksel tohumların ekim alanlarını tespit edip izleyerek, onların devamlılığının sağlanmasında katkıda bulunur. Şayet geleneksel tohumların ekilmesinde bir aksama hissedilir ya da çiftçi ekmeden vazgeçerse , o çeşidin yok olma tehlikesini sezip, geleneksel tohumun devam ettirilme görevini üstlenir.
  11. TAM, kendi aralarında ihtisaslarına göre gruplara ayrılabilir. Buğdaygiller, baklagiller, yazlık sebzeler, kışlık sebzeler, yumrulu bitkiler, soğanlı bitkiler, aşı çelik ve tohumla ile çoğaltılan meyveler, asmalar v.b. gibi.  Bu tip ihtisaslaşmaya, TAM kurulup işlemeye başladıktan sonra, ambar sahibi kişilerin isteğine göre karar verilebilir.
                                                                                                           (değişiklik 24.6.2010)

TOHUMDAN ÜRETİM NASIL YAPILIR?

Bitki yetiştirmenin ilk, belki de en dikkat edilmesi gereken adımı tohum ekimidir. Çünkü ekilen tohumların çimlenip çimlenmeme sorunu vardır. Hele tohum az bulunan, değerli bir tohumsa onun kaybedilmemesi gerekir. Tohum ekiminden iyi bir sonuç alabilmek için:

1. Tohumun kaliteli olması,

2. Dayanıklılık süresini aşmamamış olması,

3. Uygun sıcaklıkta olması,

4. Uygun nemin sağlanması,

5. Uygun ışık alması,

6. Ekim zamanının uygun olması gerekir.


1. Tohumun kaliteli olması:
Kaliteli tohum, uygun şekilde, uygun zamanda toplanmış ve usulüne göre muhafaza edilmiş tohumdur. Tohumların nasıl ve ne zaman toplanması gerektiğini, "TOHUM TOPLAMA NASIL YAPILIR?" başlığı altında anlatmaya çalıştık. Bundan başka tohumların fiziki olarak muayene edilmesi de önemli bir konudur.

 Yandaki resimlerde, gözle kontrol maksadıyla beyaz bir zemine yayılan tohumlar görülmektedir.


Diğerlerine göre zayıf, şekilsilsiz tohumların elimine edilmesi, çıkış oranını ve çıkıştan sonra yetiştirilecek bitki kalitesini artıracaktır


2. Dayanıklılık süresini aşmamış olması: Her tohumun kendine has, canlılığını devam ettirebileceği bir süre vardır. Hangi tohumun, ne kadar süreyle çimlenme yeteneğini kaybetmeyeceği de, "BİTKİLERİN SAF DÖLLENME MESAFELERİ" başlığı altında verilmiştir. Dayanıklılık sürelerin aşılması, kesinlikle o tohumların çimlenmeyeceği anlamına gelmez; çimlenmeme olasılığının arttığını gösterir. Eğer bir tohumun kaç yıllık olduğunu, dayanıklılık süresini aşıp aşmadığını bilmiyorsanız, sadece o tohumlara bel bağlamak yerine, onlardan küçük bir kısmını ekip, çıkıp çıkmadığını yani çimlenip çimlenmediğini gözleyerek dayanıklık süresini aşıp aşmadığı konusunda bir fikre sahip olabilirsiniz.

3. Uygun sıcaklıkta olması: Tohumlar çimlenebilmek için mutlaka belirli sıcaklığa ihtiyaç duyarlar. Bu sıcaklık, tohumdan tohuma değişmekle beraber sebzeler için oda sıcaklığı veya biraz daha altı yeterli olmaktadır. Sıcaklığın gerektiğinden az olması çıkış süresinin uzamasına sebep olur. Yani oda sıcaklığında bir haftada çıkan tohum, daha düşük sıcaklıklarda 10-15 günde çıkacaktır. Çıkış süresi ayrıca tohumun cinsine göre de farklılıklar gösterir. Domates, biber, fasülye, kabak, salatalık gibi sebzelerin tohumu uygun sıcaklıkta 1 haftada çimlenirken bamya, patlıcan gibi sebze tohumları daha uzun zaman isterler. Yandaki resimde çeşitli tohumların fidan kaplarına ekilmiş ve oda sıcaklığında çimlenmeye bırakılmış (devam edecek)


 BİTKİLERİN SAF DÖLLENME MESAFELERİ:
 
CİNSİ
Yaşam Süresi
        (yıl)
Dayanıklılığı
       (yıl)
Döllenme Aracı
İzolasyon Mesafesi (m.)
Bamya             
2 (?)
2
kendi
2
Bakla           
1
2
kendi
50
Brokoli    
1
4
böcek
100
Brüksel lah.
2
4
böcek
100
Bal kabağı 
1
6
böcek
150
Bezelye 
1
2
kendi
5
Domates
1
4
kendi
2
Havuç    
2
3
böcek
400
Hıyar 
1
6
böcek
150
Ispanak   
1
5
rüzgar
500
Kabak    
1
5
böcek
150
Karalahana
2
4
böcek
100
Karnabahar
2
4
böcek
100
Karpuz     
1
5
böcek
150
Kereviz    
2
5
böcek
400
Kırmızı biber 
1
4
kendi
2
Kırmızı turp 
1
5
böcek
400
Kıvırcık salata
1
3
kendi
5
Kuşkonmaz
çok
3
böcek
400
Lahana
2
4
böcek
100
Maydanoz
2
1
böcek
400
Mısır
1
2
rüzgar
100
Pancar
2
4
rüzgar
400
Patlıcan
1
5
kendi
50
Pırasa
2
3
böcek
400
Soğan
2
3
böcek
400
Soya fasulyesi
1
3
kendi
50
Şalgam
1
3
böcek
400
TOHUMLAR VE SINIFLANDIRILMASI


Tohumlarımızı saklayacak bir ambarımız olacağına göre onları belirli tasnife tabi tutmak gerekir diye düşündük ve tohumları ailelerine göre ayırdık. Bitki sınıflandırmasında (taksonomi) çok bilimsel olmaktan ziyade basit bu yöntemi tercih ettik.

1. PATLICANGİLLER

1. PATLICAN, 2. DOMATES, 3. BİBER, 4. PATATES

2. BAKLAGİLLER

1. BAKLA, 2. FASULYE, 3. BARBUNYA, 4. BÖRÜLCE, 5. BEZELYE, 6. NOHUT, 7. MERCİMEK

3. KABAKGİLLER

1. KABAK, 2. KARPUZ, 3. KAVUN, 4. HIYAR

4. EBEGÜMECİGİLLER

1. BAMYA,

5. LAHANAGİLLER

1. BEYAZ LAHANA, 2. KARA LAHANA, 3. KIRMIZI LAHANA, 4. BRÜKSEL LAHANASI, 5. KARNABAHAR, 6. BROKOLİ

6. SOĞANGİLLER

1. SOĞAN, 2. SARIMSAK, 3.PIRASA

7. TURPGİLLER

1. TURP, 2. ROKA, 3. TERE, 4. ŞALGAM, 5. HARDAL

8. ISPANAKGİLLER

1. ISPANAK, 2.PAZI, 3. PANCAR, 4. KAZAYAĞI

9. PAPATYAGİLLER

1. ENGİNAR, 2. MARUL

10. MAYDONOZGİLLER

1. MAYDANOZ, 2. DEREOTU, 3. HAVUÇ, 4. REZENE

Bu sınıflandırma baz alınarak her bir tohuma şöyle bir ambar numarası vermeyi düşündük. Örnek olarak veriyorum:

1. PATLICANGİLLER

  1. PATLICAN CİNSİ
    1. Buruncuk patlıcanı türü 111
    2. Balıkesir patlıcanı türü 112
    3. Uzun patlıcan türü 113

  2. DOMATES CİNSİ
    1. Şile pembesi türü 121
    2. Kuşadası pembesi türü 122
    3. Sırık domates 123
    4. Pembe çok loplu domates 124

Bu rakamlardan sonraki iki rakam ise tohumun üretim yılını simgelemeli. Mesela:

“12209” patlıcangillerden, domates cinsi, Kuşadası pembesi türü, 2009 yılında üretilmiş.
Ayrıca bu ambar numarasına ait yetiştirilme bilgileri internet sitesinde yer almalı. Bu tohumla ilgili bilgi almak isteyenler oraya başvurup nerede, ne zaman dikildiği, ne zaman hasat edildiği vs. bilgilere ulaşabilmeli. Tohum ve meyvelerin resimleri de olmalı. Tohumun mevcut olup olmadığı da belirtilmeli.


AMBARIMIZDAKİ TOHUMLAR:

1. PATLICANGİLLER:

1. PATLICAN


110108
Buruncuk, Arif
110209
İnce uzun, İvrindi, Gözlüçayır, Gülseren
110309
Siyah, Susuzyayla, Eyüp
110408
Beyaz, Peliti
110509
Özbek patlıcanı

2. DOMATES


120109
Şile pembesi, çorlu, PDA
120209
Kuşadası pembesi, çorlu, PDA
120309
Bulgar Tahsin, Çorlu
120409
Balıkesir pembesi, Murat
120509
Sırık, Çorlu, Arif
120609
Kırmızı toparlak çok loplu domates, Arif
120709
Susuz, İvrindi, Korucu, Çobanlar köyü
120809
Kırmızı çatal sırık, çorlu, 2009
120908
Cambi, Larissa, Peliti
121008
Glastras, Peliti
121108
Arnavutluk, Peliti
121208
Kastorya, Peliti
121308
Santorini, Peliti
121408
Mardin, Arif
121509
İldi, Sercan
121609
Karınca, sırık pembe, Sercan
121709
Red Robin, kırmızı çeri, Sercan
121809
Pembe, Sercan
121909
Salçalık ve kurutmalık, Sercan
122009
Yer domatesi, oturak, Sercan
122109
Çeri, Sercan
122209
Tomatillo Verde, Sercan
122309
Siyah, Sercan
122409
Turuncu, Sercan
122509
Likopen, Sercan
122609
Kars domatesi
122709
Pylaias
122809
Azeri domatesi
122909
Özbek, sırık
123009
Özbek, pembe
123109
Germencik, 70 yıllık
123209
Germencik, pembe
123309
Bilinmeyen


3. BİBER


130109
Kırmızı etli konik, pazardan, İstanbul
130209
Acı, süs, Cemal, 2009
130309
Az acı, İvrindi, Yenice K., Emine H., sert turşuluk uçlardan döker
130409
Sarı, İvrindi, k.yenice, Gülfidan
130509
Yeşil, tatlı, Kuşadası, Kirazlı K
130608
Acı biber, Hamburg
130708
Acı, Adapazarı, Karasu, Muharrem Karadayı
130809
Sarı, acı, turşuluk, konik, pazardan, İstanbul
130909
Kıl sivri, acı, Sercan
131009
Kıl sivri, tatlı, Sercan
131109
Kaliforniya, sarı, Sercan
131209
Kaliforniya, kırmızı, Sercan
131309
Çarliston, Sercan
131409
Çin, Sercan
131509
Demre, Sercan
131609
Dolma, Sercan
131709
Üçgen biber, Arif
131809
Kars
131909
Acı, Azeri
132009
Şirin biber, Azeri
132109
Dolmalık, Özbek
132210
Sarı, turşuluk, süs
132310
Mor, süs
132410
Dolmalık, etli, kırmızı
132510
Kırmızı, sivri, süs
132610
Konik, kırmızı, süs
132710
Turuncu, sivri, süs
132810
Sivri biber, Ömer
132910
Dolmalık, Ömer
133010
Çarliston, etli, acı, Ömer
133110
Çarliston, Ömer
133210
Salkım süs biber, Ömer
133310
Yassı biber, Ömer
123410
Salçalık, etli, Ömer
133510
Uzun, etli, yeşil, tatlı, Aydın


2. BAKLAGİLLER:

2.1. BAKLA


210109
İsmail, İmeceevi
210209
Çeşme, pazardan
210309
Yerli, İvrindi, Arif
210409
Abudabi, marketten
210508
Peliti
210608
Siyah bakla

 
2.2. FASULYE


220109

220209
Nadas, Cemal
220309
Şeker, İvrindi, Cennet Yıldız
220408
İspir, Trabzon, pazardan
220509
Susuzyayla, Eyüp, Safiyenin dedesi
220609
Çalı, oturak, Gözlüçayır, Cemile Ebe
220708
Eşek, Peliti
220807
Peliti
220909
Eşek, uzun etli
221009
Poyraz, Gül Ali, Yukarı Çamlı K., Balıkesir
221109
Horoz, Elif H., K.Yenice
221209
Kars


 2.3. BARBUNYA


230109
Denizli
230209
Arşın, uzun, etli
230309
Havran, Çorlu
230409
Trabzon, Çorlu
230509
Siyah, Cemile Ebe, hafif oval, Gözlüçayır
230609
Siyah, Cemal
230709
Arşın, Arif
230809
Haki, Cemal
230909
Kahverengi, Cemal
231008
Kahverengi, oval, Kıtrina, Peliti
231108
Kahverengi, Vrontu
231208
Kahverengi, Larissa
231309
Kahverengi-beyaz, Pazar, Çorlu
231409
Siyah noktalı beyaz, Pazar, Çorlu
231509
Kahverengi-siyah, eşek, Peliti
231609
Uzun, Azeri
231709
Açık kahverengi, oval, Azeri
231809
Kahve-beyaz, Azeri
231909
Kahve-beyaz, Özbek
232009
Siyah, Özbek
232109
Siyah, eşek, Özbek
232209
İri, yassı, Özbek
232309
Mor, Özbek


2.4. BÖRÜLCE


240109
Yerli, Çorlu
240209
Kırmızı, Havran
240309
Özbek börülce
240409
Endaze börülce, Bodrum


   


2.5. BEZELYE


250109
Yerli, Çorlu
250209
Kars

2.6. NOHUT


260109
İri, beyaz, leblebilik, Havran
260209
Kırmızı, Havran
260308
Ali Tunç, Mersin
260409
Sadullah, Çekirdekli K., Bigadiç


3. KABAKGİLLER:

3.1. KABAK


310109
Bahçıvan, yemeklik uzun, Cemal
310209
Kara, tatlı yapılır, Cemal
310309
Kestane, Arif
310409
Beyaz, Cemal
310509
Yemeklik, Bulgar Tahsin, Çorlu
310609
Tatlı, Bulgar Tahsin, Çorlu
310709
Su kabağı, Çorlu
310809
Su kabağı, İzmir, Altan
310909
Lif kabağı, Ali Tunç, Çorlu
311009
Lif, Peliti
311108
Süs, Danimarka, Çorlu
311209
Dev balkabağı, Sercan
311309
Çerezlik, Sercan
311409
Kestane, Sercan
311509
Kars kabakları
311610
Şekilsiz süs kabağı
311710
Koyu yeşil, süs
311810
Kırçıllı yeşil, süs
311910
Sarı-yeşil, süs
312010
Sarı-kırçıllı yeşil, süs
312100
Su kabağı
   
3.2. KARPUZ


320109
Silifke, Murat
320208
Beyaz çizgili
320309
Kara karpuz, Cemile Ebe
320409
Kara çekirdekli
320508
Sarı çekirdekli, Peliti
320608
Siyah çekirdekli, Peliti
320708
Kefolonya, Peliti
320808
Beyaz çekirdekli, Pelit
320908
Asnro, Peliti
321008
Kadınbudu karpuz, Kuzyaka, Ayşe Kocataş

   


3.3. KAVUN


330109
Havran
330209
Hırsızalmaz, Murat
330308
Adsız, Peliti
330408
Karabasya, susuz, Peliti
330508
Limnos, Votana, Peliti
330608
Penovi, Peliti
330709
Çıtır kavun, İvrindi
330809
Azeri
330909
Uzun kavun,Azeri
331009
Dilimli, Kuzyaka, nefis
331109
Mühürlü, Kuzyaka
3.4. HIYAR


340109
Kirazlı
340209
Acur, Kirazlı
340309
Mini hıyar, Sercan
340408
Çengelköy, Mısır çarşısı
340509
Turşuluk, Sercan
3406
340709
Hıyar, Özbek
340810
Küçük acur, Aydın

   4. EBEGÜMECİGİLLER:4.1. BAMYA


410109
Roket, Bursa
410209
Beyaz, Çorlu
410309
Şaziye, Yukarıkaleoba
410409
Uzun, Karacabey
410509
Kırmızı, Arif
410609
Kısa boylu kır bamyası, Küçükbahçe
410709
Roket, Çorlu
410809
Beyaz, Danişment
410909
Kırmızı, Danişment
411009
Eyüp, Susuzyayla
411109
Kılıçköy bamyasıMISIR

M-0109
Kırmızı, Kastamonu
M-0209
Sarı, Kastamonu
M-0309
Beyaz, Kastamonu
M-0409
Patlangaç, Kastamonu
M-0509
Patlak, Muhittin Bozkurt, Alan K., Bigadiç
M-0609
Adsız, Peliti
M-0709
Karidya Edessa, Peliti
M-0809
Kabana, Peliti
M-0909
Sarı mısır, Peliti
M-1009
Kırmızı dipli, Peliti
M-1109
Adsız, Peliti
M-1209
Balıkesir, Arif
M-1309
Kars
M-1409
Kars, ince
M-1509
KalamnoksiÇEŞİTLİ

ÇT-01
Köstotu
ÇT-02
Yer çileği
ÇT-03
Şebboy
ÇT-04
Manolya
ÇT-05
Verigo
ÇT-06